Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10755

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10755

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10755

...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10755

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10754

...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10754

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10754

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10754

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10755

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10755

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10754

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10754

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10753

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10753