Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 40/2024

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 40/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 44/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 44/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 46/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 46/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 45/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 45/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 43/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 43/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 42/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 42/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 48/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 48/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 38/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 38/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 36/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 36/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 39/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 39/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 37/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 37/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 28/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 28/2024