Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 156/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 156/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 155/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 155/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 30/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 30/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 31/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 31/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 32/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 32/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 25/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 25/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Znj. Enkeleda Mërkuri, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Rumanisë, rezident, me dekret të Presidentit Begaj emërohet edhe në detyrën e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR EMËRIM...

Lexo më shumë Znj. Enkeleda Mërkuri, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Rumanisë, rezident, me dekret të Presidentit Begaj emërohet edhe në detyrën e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Znj. Inid Milo, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Bullgarisë, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident, me dekret të Presidentit Begaj, lirohet vetëm nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LIRIM...

Lexo më shumë Znj. Inid Milo, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Bullgarisë, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident, me dekret të Presidentit Begaj, lirohet vetëm nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton lirimin nga detyra të Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kroacisë, rezident, si dhe nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Bosnjë dhe Hercegovinë, jo rezident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LIRIM...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton lirimin nga detyra të Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kroacisë, rezident, si dhe nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Bosnjë dhe Hercegovinë, jo rezident

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton lirimin nga detyra të Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën Popullore të Kinës, rezident, si dhe nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën Popullore të Bangladeshit, në Republikën Popullore Demokratike të Koresë, në Republikën Socialiste të Vietnamit, në Mongoli dhe në Mbretërinë e Tajlandës, jo rezident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LIRIM...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton lirimin nga detyra të Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën Popullore të Kinës, rezident, si dhe nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën Popullore të Bangladeshit, në Republikën Popullore Demokratike të Koresë, në Republikën Socialiste të Vietnamit, në Mongoli dhe në Mbretërinë e Tajlandës, jo rezident

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 22/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 22/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 26/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 26/2024