Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10752

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10752

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Dea Bari Tusha
2. Eris Luftar Runa
3. Ruzha (Ruzhe) Millo Vuçiq (Jugu/Llazoja)
4. Romeo Qazim Kërtalla
5. Almira Gani Allamani
6. Mirko (Miro) Rade Sekulić (Pambuku)
7. Edlira Faik Dudija (Rabija)
8. Melisa Altin Dudija
9. Dritan Mina Çuko
10. Nedelko (Ndelko) Drago Goroviq (Vjeshta)
11. Armela Sami Canja
12. Shpresa Novrus Agalliu
13. Arsid Sabri Kasemi
14. Dejan Milutin Matanoviq (Matanaj)
15. Ranko Budo Zlatičanin
16. Besmir Sefedin Shabani
17. Lulzim Azem Masha
18. Arnida Arben Dishani
19. Elma Rexhep Werner (Kelo)
20. Ornela Shyqyri Çela
21. Manjola Astrit Flöther (Mançellari)
22. Erion Faik Elmasllari
23. Laura Anton Bytyçi (Bytyci)
24. Mirvjena Bashkim Qordja (Dautaj)
25. Mimoza Melek Keco
26. Bianka Mark Tanushi (Rrotani)
27. Arizona Aleksandër Lleshaj
28. Bledar Llesh Marku
29. Petro Lefter Zoto
30. Andeta Kujtim Labin (Spahivogli)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2018
Nr. i dekretit: 10752

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META