Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10716

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Enkelejda Vezir Muço
2. Teuta Preng Ndoj (Çela)
3. Alessio Mirash Ndoj
4. Segi Mirash Ndoj
5. Predrag (Dashamir) Stanko Ajković (Hajkoja)
6. Lidra Abdulla Ballhysa
7. Bulina Ferit Basha
8. Taulant Sadik Bërmeta
9. Xhina Bardhyl Schneider (Balaj)
10. Armando Pjetër Rexhepi
11. Devid Alfred Konomi
12. Aldo Qerem Daka
13. Blerina Avdyl Çerkezi
14. Namik Xhevdet Epa
15. Angela Gjovalin Chemam
16. Arion Gëzim Hasko
17. Marsida Luan Muçaku
18. Skënder Nexhip Noni
19. Belfjora Mark Toplana
20. Avenir Njazi Lame
21. Valbona Sali Kërçiku (Sala)
22. Ilda Petrit Peqini
23. Mika Mimiko Buxhuku
24. Sotiraq Koli Mone
25. Klevis Ilirjan Polena

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.01.2018
Nr. i dekretit: 10716

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META