Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 132

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 132

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 131

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 131

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 130

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 130

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 127

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 127

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 126

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 126

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 125

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 125

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 124

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 124

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 123

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 123

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 117

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 117

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 116

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 116

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 115

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 115

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 114

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 114