Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 191

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 191

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 190

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 190

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 189

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 189

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 188

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 188

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 187

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 187

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 186

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 186

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 185

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 185

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 184

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 184

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 183

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 183

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 182

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 182

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 170

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 170

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 169

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 169