Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Jetëshkrimi

Zonja e Parë

ARMANDA BEGAJ

Znj.  Armanda Begaj ka lindur në Tiranë në 12 korrik 1968. Ajo është e martuar me z. Bajram Begaj prej vitit 1992 dhe kanë dy djem. Në vitin 1990 përfundoi studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Matematikë dhe në vitin 2011 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Dega Administrim-Biznes.

Në vitet 1990-2002 Znj. Begaj ka punuar mësuese matematike në arsimin para universitar.

Në periudhën 2002-2021 ajo ka punuar si specialiste IT në Kontrollin e Lartë të Shtetit.

Prej vitit 2021, Znj. Begaj kryen detyrën e specialistes së Teknologjisë së Informacionit pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

Foto per Jetshkrimin 259x300 1

Zonja e parë

ARMANDA BEGAJ

Znj.  Armanda Begaj ka lindur në Tiranë në 12 korrik 1968. Ajo është e martuar me z. Bajram Begaj prej vitit 1992 dhe kanë dy djem. Në vitin 1990 përfundoi studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Matematikë dhe në vitin 2011 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Dega Administrim-Biznes.

Në vitet 1990-2002 Znj. Begaj ka punuar mësuese matematike në arsimin para universitar.

Në periudhën 2002-2021 ajo ka punuar si specialiste IT në Kontrollin e Lartë të Shtetit.

Prej vitit 2021, Znj. Begaj kryen detyrën e specialistes së Teknologjisë së Informacionit pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.