Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

simbolet-foto

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (pdf)

simbolet foto
Kushtetuta e Shqipërisë (pdf)