Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10755

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Marjeta Bajram Mariacher (Troplini) 2. Rudina Sulejman Terpollari 3. Jurgen (Spartak) Burhan Gakovi (Goga) 4. Izmirjan Rexhep Isufaj 5. Flamur Hysen Shkina 6. Gert Shpëtim Hamiti 7. Besime Rifat Tahiri 8. Endrit Ramadan Juchem (Yzbashi) 9. Vuko Bozho Peličić (Shelqaj) 10. Danka (Danja) Gligo Peličić (Popaj) 11. Jesmina Irfan Vogt (Mitku) 12. Alban Sezai Ballhysa 13. Denada Sezai Ballhysa 14. Lindita Mhill Çorri 15. Denira Fjorald Nikollari 16. Besart Petrit Muça 17. Renato Asim Bajo 18. Etleva Enver Bejkollari (Begolli) 19. Ibrahim Fiqiri Murati 20. Madlin Ibrahim Murati 21. Luljeta Servet Istrefi (Ibrahimi) 22. Eglantina Dervish Merlika (Tafa) 23. Genta Bardhyl Hazizaj 24. Osman Islam Stafasani 25. Armand Jaho Brahaj 26. Emma Armand Brahaj 27. Artur Xhevat Germizi 28. Leonel Artur Germizi 29. Amelia Artur Germizi 30. Lonida Kadri Germizi (Cubaj) 31. Albiona Luan Rekas (Qafmolla) 32. Kajetan Miroslaw Rekas

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 03.04.2018 Nr. i dekretit: 10755

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>