Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 29/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 29/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 27/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 27/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 156/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 156/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 155/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 155/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 30/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 30/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 31/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 31/2024

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 147

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 147

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 146

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 146

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 145

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 145

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 144

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 144

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 32/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 32/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 25/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 25/2024