Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10754

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Dorjan Kujtim Sulaj 2. Etleva Ndue Nikolli 3. Alketa Mihal Dani (Gjini) 4. Dorina Ilir Dani 5. Tomorr Ilir Dani 6. Lola Mino Gjini 7. Dušan (Dushan) Mirko Matanović (Veri/Matanoviq) 8. Dushica Bllago Matanović (Matanoviq/Neshoja) 9. Altin Ali Tepelija 10. Edoin Marko Pone 11. Avni Ali Karakushi 12. Melisa Avni Karakushi 13. Leona Avni Karakushi 14. Eglantina Shpetim Karakushi (Ademaj) 15. Jorian Zenel Muça 16. Harri Bernard Pambuku 17. Sara Vladimir Radusinoviq (Radusinović) 18. Mirela Nuro Schlauß (Schlauss/Hasanaj) 19. Zdravko (Edrit) Sllobodan Matanoviq 20. Dejan Pavlo Sekuliq (Ashkja) 21. Boban Pavlo Sekuliq 22. Rudina Gligo Krstović (Popoviq) 23. Vladimir Gligo Matanović (Pjetri) 24. Kleodjana Luan Çekrezi (Çelikja) 25. Rigels Kujtim Kateshi 26. Bler Kujtim Vokshi 27. Arled Myslim Kërçiku 28. Florian Arben Bajrami 29. Lina Florian Bajrami 30. Emilia Florian Bajrami 31. Jennifer Ilir Leka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 03.04.2018 Nr. i dekretit: 10754

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>