Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 156/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 156/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 155/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 155/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 30/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 30/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 31/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 31/2024

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 147

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 147

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 146

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 146

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 145

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 145

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 144

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 144

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 32/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 32/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 25/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 25/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Znj. Enkeleda Mërkuri, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Rumanisë, rezident, me dekret të Presidentit Begaj emërohet edhe në detyrën e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR EMËRIM...

Lexo më shumë Znj. Enkeleda Mërkuri, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Rumanisë, rezident, me dekret të Presidentit Begaj emërohet edhe në detyrën e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Znj. Inid Milo, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Bullgarisë, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident, me dekret të Presidentit Begaj, lirohet vetëm nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LIRIM...

Lexo më shumë Znj. Inid Milo, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Bullgarisë, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident, me dekret të Presidentit Begaj, lirohet vetëm nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident