Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10754

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Dorjan Kujtim Sulaj
2. Etleva Ndue Nikolli
3. Alketa Mihal Dani (Gjini)
4. Dorina Ilir Dani
5. Tomorr Ilir Dani
6. Lola Mino Gjini
7. Dušan (Dushan) Mirko Matanović (Veri/Matanoviq)
8. Dushica Bllago Matanović (Matanoviq/Neshoja)
9. Altin Ali Tepelija
10. Edoin Marko Pone
11. Avni Ali Karakushi
12. Melisa Avni Karakushi
13. Leona Avni Karakushi
14. Eglantina Shpetim Karakushi (Ademaj)
15. Jorian Zenel Muça
16. Harri Bernard Pambuku
17. Sara Vladimir Radusinoviq (Radusinović)
18. Mirela Nuro Schlauß (Schlauss/Hasanaj)
19. Zdravko (Edrit) Sllobodan Matanoviq
20. Dejan Pavlo Sekuliq (Ashkja)
21. Boban Pavlo Sekuliq
22. Rudina Gligo Krstović (Popoviq)
23. Vladimir Gligo Matanović (Pjetri)
24. Kleodjana Luan Çekrezi (Çelikja)
25. Rigels Kujtim Kateshi
26. Bler Kujtim Vokshi
27. Arled Myslim Kërçiku
28. Florian Arben Bajrami
29. Lina Florian Bajrami
30. Emilia Florian Bajrami
31. Jennifer Ilir Leka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2018
Nr. i dekretit: 10754

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META