Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10754

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Dorjan Kujtim Sulaj

2. Etleva Ndue Nikolli

3. Alketa Mihal Dani (Gjini)

4. Dorina Ilir Dani

5. Tomorr Ilir Dani

6. Lola Mino Gjini

7. Dušan (Dushan) Mirko Matanović (Veri/Matanoviq)

8. Dushica Bllago Matanović (Matanoviq/Neshoja)

9. Altin Ali Tepelija

10. Edoin Marko Pone

11. Avni Ali Karakushi

12. Melisa Avni Karakushi

13. Leona Avni Karakushi

14. Eglantina Shpetim Karakushi (Ademaj)

15. Jorian Zenel Muça

16. Harri Bernard Pambuku

17. Sara Vladimir Radusinoviq (Radusinović)

18. Mirela Nuro Schlauß (Schlauss/Hasanaj)

19. Zdravko (Edrit) Sllobodan Matanoviq

20. Dejan Pavlo Sekuliq (Ashkja)

21. Boban Pavlo Sekuliq

22. Rudina Gligo Krstović (Popoviq)

23. Vladimir Gligo Matanović (Pjetri)

24. Kleodjana Luan Çekrezi (Çelikja)

25. Rigels Kujtim Kateshi

26. Bler Kujtim Vokshi

27. Arled Myslim Kërçiku

28. Florian Arben Bajrami

29. Lina Florian Bajrami

30. Emilia Florian Bajrami

31. Jennifer Ilir Leka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 03.04.2018

Nr. i dekretit: 10754

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META