Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10753

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Bledar Halit Mihola
2. Ilija (Ilir) Slobodan Ɖukić (Kodraj)
3. Dragana (Manjola) Vukashin Matanović (Mino/Mimo)
4. Athanasios Kristo (Hristos) Zhidro (Zhidros)
5. Marsela Besim Blana
6. Orges Vango Toçe
7. Olsi Paskal Petraj
8. Piro Andrea Shtrepi
9. Inva Uzri Halili (Kuhn)
10. Dave Islam Sommer (Hysa)
11. Dejan Branko Vuçiq (Jugu)
12. Mirela Qani Helfrich-Kodra (Helfrich/Rakipi)
13. Albi Musa Kodra
14. Valmir Velo Kontiq
15. Natasha Llazar Davidović (Banushi)
16. Alba Ivanov Metaj
17. Napolon Selim Sulaj
18. Erjola Virxhil Eilzer (Mullisi)
19. Loreta Agim Bakiu
20. Ayoub Hamid Chebaki
21. Nouh Hamid Chebaki
22. Besmir Elmaz Markaj
23. Selvi Dilaver Çarçani (Çeloaliaj)
24. Klara Arben Mamli
25. Avni Idriz Sturies (Buçpapaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2018
Nr. i dekretit: 10753

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META