Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10755

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Marjeta Bajram Mariacher (Troplini)
2. Rudina Sulejman Terpollari
3. Jurgen (Spartak) Burhan Gakovi (Goga)
4. Izmirjan Rexhep Isufaj
5. Flamur Hysen Shkina
6. Gert Shpëtim Hamiti
7. Besime Rifat Tahiri
8. Endrit Ramadan Juchem (Yzbashi)
9. Vuko Bozho Peličić (Shelqaj)
10. Danka (Danja) Gligo Peličić (Popaj)
11. Jesmina Irfan Vogt (Mitku)
12. Alban Sezai Ballhysa
13. Denada Sezai Ballhysa
14. Lindita Mhill Çorri
15. Denira Fjorald Nikollari
16. Besart Petrit Muça
17. Renato Asim Bajo
18. Etleva Enver Bejkollari (Begolli)
19. Ibrahim Fiqiri Murati
20. Madlin Ibrahim Murati
21. Luljeta Servet Istrefi (Ibrahimi)
22. Eglantina Dervish Merlika (Tafa)
23. Genta Bardhyl Hazizaj
24. Osman Islam Stafasani
25. Armand Jaho Brahaj
26. Emma Armand Brahaj
27. Artur Xhevat Germizi
28. Leonel Artur Germizi
29. Amelia Artur Germizi
30. Lonida Kadri Germizi (Cubaj)
31. Albiona Luan Rekas (Qafmolla)
32. Kajetan Miroslaw Rekas

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2018
Nr. i dekretit: 10755

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META