Simbolet

Emblema e Republikës së Shqipërisë

Flamuri i Republikës së Shqipërisë

Logo e Institucionit të Presidentit të Republikës