Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10715

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Silvana Isa Kasmi (Dervishi)
2. Bujar Dali Kaca
3. Admir Avdyl Hasanpapaj
4. Ermira Ram Hasanpapaj (Haxhiaj)
5. Agush Latif Saraçi
6. Gesi Ramazan Ali (Aliu)
7. Ardit Sefer Ismaili
8. Zllatko Mitro Matanoviq (Matanaj)
9. Enkeleda Livan Kreka
10. Flavia Besnik Balaj
11. Rezarta Bashkim Borova (Ismalaja)
12. Alban Zydi Muja
13. Guxim Haki Vesho
14. Engjëllush (Engjellush) Ismet Aliaj
15. Gentjan Ziaudin Saraçi (Saraci)
16. Fabiola Besnik Klein (Omuri)
17. Memush Sulo Memushi
18. Xhensiljana Ferdinand Zorn (Mehmeti)
19. Mira (Ermira) Filip Krstović (Popaj)
20. Amarda Fatmir Höller (Çullhaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.01.2018
Nr. i dekretit: 10715

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META