Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10755

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Marjeta Bajram Mariacher (Troplini)

2. Rudina Sulejman Terpollari

3. Jurgen (Spartak) Burhan Gakovi (Goga)

4. Izmirjan Rexhep Isufaj

5. Flamur Hysen Shkina

6. Gert Shpëtim Hamiti

7. Besime Rifat Tahiri

8. Endrit Ramadan Juchem (Yzbashi)

9. Vuko Bozho Peličić (Shelqaj)

10. Danka (Danja) Gligo Peličić (Popaj)

11. Jesmina Irfan Vogt (Mitku)

12. Alban Sezai Ballhysa

13. Denada Sezai Ballhysa

14. Lindita Mhill Çorri

15. Denira Fjorald Nikollari

16. Besart Petrit Muça

17. Renato Asim Bajo

18. Etleva Enver Bejkollari (Begolli)

19. Ibrahim Fiqiri Murati

20. Madlin Ibrahim Murati

21. Luljeta Servet Istrefi (Ibrahimi)

22. Eglantina Dervish Merlika (Tafa)

23. Genta Bardhyl Hazizaj

24. Osman Islam Stafasani

25. Armand Jaho Brahaj

26. Emma Armand Brahaj

27. Artur Xhevat Germizi

28. Leonel Artur Germizi

29. Amelia Artur Germizi

30. Lonida Kadri Germizi (Cubaj)

31. Albiona Luan Rekas (Qafmolla)

32. Kajetan Miroslaw Rekas

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 03.04.2018

Nr. i dekretit: 10755

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META