Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10717

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, dhe nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Ministrisë së Drejtësisë,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Egli Krenar Kaja
2. Menduh Rifat Nushi
3. Albina Remzi Hoti
4. Xhelal Mufail Haliti
5. Valmir Xhelil Tertini
6. Shkurte Bilall Fejza Behluli (Fejza)
7. Hajrush Vehbi Behluli
8. Saimir Isa Bajo
9. Albulena Agim Bokshi (Kryeziu)
10. Arben Enver Zharku
11. Jetmir Imer Duraku
12. Kamuran Esad Goranci
13. Fatmir Faik Spahiu
14. Ramadan Dastan Selimi
15. Donjeta Skender Sadiku
16. Besim Hasan Brahimi
17. Latif Tefik Demolli
18. Gent Shkelzen Cakaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 30.01.2018
Nr. i dekretit: 10717

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META