Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për një dryshim në dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare"

...

Lexo më shumë Dekret për një dryshim në dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare"

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10590

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10590

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10589

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10589

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10588

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10588

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10587

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10587

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10569

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10569

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10568

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10568

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10567

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10567

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10513

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10513

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10512

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10512

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10483

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10483

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10462

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10462