Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10621

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Mimoza Xhafer Mehmeti (Fetahu)
2. Sami Azem Basha
3. Didare Ramiz Lluhani (Bardoniqi)
4. Megzon Ferhat Lluhani
5. Andrea Marco Mannari
6. Ekaterina Vladimir Kokoulina
7. Blerina Defrim Rizvanolli
8. Arif Ismet Binakaj
9. Irina Nikollaj Doçi (Osminina)
10. Beatrix Muhamet Kamerolli
11. Alban Muhamet Kamerolli
12. Maxhun (Magjun) Smajl Hysenaj (Isenaj)
13. Sami Hakif Bejtullahu
14. Pajtim Femi Kurzmalaj (Delija)
15. Şevki Ahmet Ege
16. Murat Mehmet Macit
17. Natalia Grigore Agaj (Starciuc)
18. Përparim Idriz Kadriaj
19. Musah Bajram Bunjaku
20. Drita Murat Kastrati (Gashi)
21. Elhame Alush Mujsaku (Morina)
22. Zef Nikollë Osmani
23. Irfan Mehmet Tifeku
24. Deniz Süleyman Güven (Öztürk)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.09.2017
Nr. i dekretit: 10621

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META