Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10621

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10621

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10620

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10620

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10601

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10601

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10600

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10600

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10597

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10597

Akte Juridike, Archive, Njoftimet e Fundit, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10596

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10596

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10593

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10593

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për një dryshim në dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare"

...

Lexo më shumë Dekret për një dryshim në dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare"

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për një dryshim në dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare"

D E K R E T PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 7799, DATË 26.10.2012, “PËR DHËNIE TË SHTETËSISË...

Lexo më shumë Dekret për një dryshim në dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare"

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10590

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10590

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10589

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10589

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10588

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10588