Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10624

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Aleksandër Kostandin Konoplev
2. Joel Aleksandër Konoplev
3. Konstantin Aleksandër Konoplev
4. Agron Bajram Qelibari
5. Emmanuela Ardian Zhupa
6. Branko Llampo Popaj
7. Sllagjan Zhivo Radusinoviq (Drini)
8. Pjetër Fran Nika
9. Thoma Foto Koka
10. Markelian Gjok Wittwer (Skura)
11. Mirela Gani Zusi (Delisula)
12. Gledjon Perparim Zusi
13. Jorgo Petrika Treska
14. Elton Bardhi Bitincka
15. Irgen Kujtim Bathorja
16. Desara Artan Xhelili
17. Dorina Selman Kerxhaliu (Shabani)
18. Daniel Spiro Bilaj
19. Arjol Idriz Minga
20. Aida Durim Tusha

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.09.2017
Nr. i dekretit: 10624

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META