Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10630

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Muharrem Besnik Huqi
2. Mimoza Sali Kallja
3. Oltenca Lavdrim Osmani
4. Mariana Vangjel Windisch (Selenica)
5. Parenz Zamir Nezaj
6. Anila Pajtim Kalari
7. Anuar Bajram Kalari
8. Ajan Bajram Kalari
9. Najada Ilija Abeshi (Dande)
10. Andi Arben Zaganjori
11. Fjorela Aleksandër Çuko
12. Emiljana Branko Popaj
13. Diana Zenelabedin Shpati
14. Liljana Sabri Berisha (Hoxha)
15. Endre Gëzim Zeqja
16. Joelle Artan Baho
17. Aisi Ram Bella (Demushi)
18. Melvi Mexhit Disha
19. Frida Xhemal Brecht (Bramo)
20. Bardhyl Bajram Fetishi
21. Elvira Imer Rreshka (Vejseli)
22. Sara Besnik Rreshka
23. Ema Bujar Tahira
24. Ervis Astrit Velika
25. Etleva Vladimir Loshi (Prifti)
26. Stiv Gjergji Sterjo

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 09.10.2017
Nr. i dekretit: 10630

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META