Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10632

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Rafije Tosun Mema (Murati)
2. Asmaa Amr Aly Wafi
3. Shpend Shemsi Lushaku
4. Elsa Enver Mara (Dhjamandi/Diamandi/Diamanti)
5. Avdullah Brahim Neziri
6. Elhame Haki Koçi (Memeti)
7. Prek Pashk Radi
8. Afërdita Ukë Gjoni (Musollaj)
9. Anita Halim Kollçaku
10. Fadil Hakik Alija
11. Naile Rushit Bushi (Rrustemi)
12. Rrahman Rifat Qevani
13. Fidaije Haki Qevani (Zena)
14. Asmae Tahami Nekkach
15. Atije Imer Xhemaili (Ramani)
16. Ramy Fawzy Attalla Moawed
17. Adem Beqir Hadergjonaj
18. Ulrich Salomon Walter Felix Landolt
19. Sylvia Roger Spahija (Marçais)
20. Arbër Xhevat Domi
21. Blerta Murat Dervishi (Blakaj)
22. Dea Shaban Buza
23. Betim Fatmir Hoxhaj
24. Zijavere Asllan Ahmeti (Shemsija)
25. Monica Mihai Carp
26. Ɖusta Nikola Stanaj (Camaj)
27. Arta Zef Pashuku (Dedaj)
28. Ruzhdi Muharrem Bytyqi
29. Vera Viktor Danilina
30. Talat Muamer Gjinolli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 09.10.2017
Nr. i dekretit: 10632

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META