Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10600

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Danila Agim Qerimi
2. Anjeza Bashkim Islamaj
3. Mikaela Faik Hondozi
4. Tasin Faik Hondozi
5. Siart Faik Hondozi
6. Janko Luko Matanoviq (Pjetri)
7. Marjetë Zako Matanoviq (Matoja/Pjetri)
8. Nedelko Janko Matanoviq (Pjetri)
9. Denis Janko Matanoviq (Pjetri)
10. Boban (Julian) Vukoshin (Vukashin) Matanoviq (Mino)
11. Elton Fejzulla Fejzullai
12. Kitlin Jovan Papa
13. Edlira Bashkim Cani (Lamaj)
14. Enia Adrian Cani
15. Bledar Beqir Loka
16. Jessy Arben Kamberi
17. Freskida Ilir Goni
18. Nardi Sokrat Kola
19. Ledian Qamil Danga
20. Gentjana Rexhep Malsy (Qinami)
21. Andrija (Andro) Zarija Martinović (Shuto)
22. Eksmeralda Stefan Kita (Male)
23. Zvezdan Millo Ajković (Stanoja)
24. Teuta Halil Isufaj (Furriku)
25. Ardit Met Hoxhaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.08.2017
Nr. i dekretit: 10600

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META