Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8576

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8576

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8570

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8570

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8551

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8551

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8541

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8541

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8529

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8529

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8528

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8528

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8513

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8513

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8496

  D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8496

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8495

            D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8495

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8481

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8481

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8458

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8458

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8457

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8457