Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Citizenship

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 147

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 147

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 146

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 146

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 145

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 145

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 144

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 144

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 132

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 132

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 131

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 131

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 130

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 130

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 127

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 127

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 126

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 126

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 125

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 125

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 124

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 124

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 123

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 123