Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8541

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Arben Rakip Shini
2.    Arlind Arben Shini
3.    Emanuel Arben Shini
4.    Blerina Ismet Shini (Sallaj)
5.    Brisilda Arben Shini
6.    Arjan Mustafa Xhabafti
7.    Vitjola Hair Xhabafti (Baçi)
8.    Mekey Arjan Xhabafti
9.    Kejsi Arjan Xhabafti
10.    Maria Vladimir Lilo
11.    Fadil Maliq Havolli
12.    Bore Qerim Gjocaj (Trezhnjeva)
13.    Gözim Abaz Gjocaj
14.    Egzon Abaz Gjocaj
15.    Daut Abaz Gjocaj
16.    Mimoza Adil Bengu-Kalf (Bengu)
17.    Migena Gazmend Tomini
18.    Ulpian Besnik Aliaj
19.    Luljeta Xhevit Qafmolla

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.04.2014
Nr. dekretit: 8541   

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI