Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8570

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Miraxh Naim Jaupi
2.    Irena Bashkim Jaupi (Maliqati)
3.    Sandra Miraxh Jaupi
4.    James Miraxh Jaupi
5.    Xhensilda Agron Xhemalaj
6.    Hans Dietrich Luan Hoti
7.    Suela Besnik Jaçe
8.    Fabian Besnik Jaçe
9.    Edmond Naxhi Keke
10.    Gleona Qemal Dervishi (Lengo)
11.    Isida Kastriot Pronjari
12.    Alba Viktor Hykollari
13.    Valbona Bajram Krasniqi (Bashkurti)
14.    Ardita Sadulla Kurtaj (Hallunaj)
15.    Altjon Nikë Kodra
16.    Brunilda Hidër Katana (Muka)
17.    Dorina Alfred Doda
18.    Michaela Astrit Çela (Cela)
19.    Myzaqete Xhavit Ademi (Arapi)
20.    Gabriela Saimir Çela (Cela)
21.    Erzen Rasim Sokolaj
22.    Adea Erzen Sokolaj
23.    Aida Erzen Sokolaj
24.    Eliona Remzi Xhihanka (Gjoveshi)
25.    Sami Muharrem Tola

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 21.05.2014
Nr. dekretit: 8570  

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI