Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8551

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Azem Ajriet Qazimi
2.    Alaaddin Ahmet Aykulteli
3.    Berna Necip Xhafa (Peker)
4.    Zuhal Cemil Ertaş (Korkmaz)
5.    Mary Natalia Orlando de Jesus Duque Montoya
6.    Ella Genadij (Qennady) Evsen (Tihonova)
7.    Gonxhe Muzli Murtezaj
8.    Walid Esam Sayed Mohamed Esa
9.    Yilmaz Şükrü Ikili
10.    Mahmut Mehmet Bekmez
11.    Ndubuisi Emmanuel Late Simon Egbo
12.    Arben Nijazi Bunjaku
13.    Marte Nue Ndreca (Gegaj)
14.    Taner Kani Dalga
15.    Murat Mehmet Gürkaş
16.    Agim Ali Mahmutaj
17.    Eglantina Agim Mahmutaj
18.    Eduard Agim Mahmutaj
19.    Edison Agim Mahmutaj
20.    Mehrije Mustafë Ndroqi (Halitaj)
21.    Jeton Ramadan Zeqiri
22.    Maricel Capaque Conrado Mutoc Roshi (Doroy)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 05.05.2014
Nr. dekretit: 8551

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI