Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8631

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Aviola Zeqir Lalaj
2.    Gladiola Flamur Kraja
3.    Gentiana Leka Eder-Shllaku (Shllaku)
4.    Arlinda Zeqi Sihler (Kastrati)
5.    Marsida Muço Hysaj
6.    Beshir Dalip Qorri
7.    Blendi Beshir Qorri
8.    Livia Adriatik Maqellara
9.    Jonida Lutfi Kopper (Saqe)
10.    Ilir Halim Tatraku
11.    Ledio Hajri Ceni
12.    Emine Nazif Markwald (Diko)
13.    Spiro Pavllo Foto
14.    Branimir (Benimir) Niko Krstović (Nikollaj)
15.    Ivan Branimir Krstović
16.    Dušan Branimir Krstović
17.    Adrian Stefanaq Zhamo
18.    Raela Agron Zhamo (Dylçe)
19.    Flavio Adrian Zhamo
20.    Marsida Halit Sejdini (Subashi)
21.    Aurela Hajri Kastrati (Zeka)
22.    Jetmira Mehmet Demiri (Barci)
23.    Maria Kostaq Mashali

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 16.07.2014
Nr. dekretit: 8631 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI