Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8612

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Matilda Reshat Fejzolli
2.    Valbona Bashkim Brösel (Demce)
3.    Ermira Nexhmi Barbullushi (Dyrnjaja)
4.    Parashqevi Sotir Nako (Konomi)
5.    Bejushe Muço Hoxha (Aga)
6.    Fatmir Kasëm Seferi
7.    Ferdinand Shahin Mehmeti
8.    Rozeta Qirjaq Roth (Leshi)
9.    Valmira Kudret Dellen (Idrizaj)
10.    Gentian Shuajb Çoçja
11.    Bruno Agim Musha
12.    Klementina Lavdosh Hyseni (Veshaj)
13.    Artjona Artur Hyseni
14.    Erik Artur Hyseni
15.    Alfred Memisha Beqiraj
16.    Jetlir Ibrahim Kelmendi
17.    Gjergji Edmond Lalazi
18.    Ylli Muharrem Mihasi
19.    Lindita Sulo Qorri (Selamaj)
20.    Greta Beshir Qorri
21.    Edison Besnik Xhabafti
22.    Ambra Besnik Xhabafti
23.    Shkelcim Besnik Xhabafti
24.    Biorentina Kontroll Caushaj
25.    Sazan Çuman Aliaj
26.    Arsen Feta Cani
27.    Gramoz Sadik Shytaj
28.    Iris Skënder Luniku
29.    Ramada Sali Pali
30.    Erion Perparim Zogani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 23.06.2014
Nr. dekretit: 8612       

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI