Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8576

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Mirela Mersin Gjona (Doganaj)
2.    Doron Alfred Gjona
3.    Pellumb Lulash Betaj
4.    Kevin Astrit Koroveshi
5.    Lulzim Tofik Muça
6.    Admir Kadri Kicka
7.    Aferdita Abaz Gjocaj
8.    Shpresa Skënder Rizvanaj (Lika)
9.    Vanessa Benedeta Zim Rizvanaj
10.    Vasil Zim Rizvanaj
11.    Margarita Përparim Jazaj
12.    Viktore Pavli Shkëmbi (Kostandini)
13.    Franz Fadil Shkëmbi
14.    Adil Abdur Haruni
15.    Vuko Vido Ajkoviq
16.    Vesna Andro Ajkoviq (Stefoja)
17.    Dragana Vuko Ajković
18.    Albana Agim Sejati
19.    Pashe Shaban Allaraj
20.    Vojsava Henri Islami (Hysa)
21.    Kevin Adriatik Islami

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.05.2014
Nr. dekretit: 8576

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI