Presidenti i Republikës së Shqipërisë

ARTA1

Këshilltare për Çështjet Politike dhe Sociale

Arta Sakja

Znj. Arta Sakja ka lindur në Kavajë, më 1971. Është diplomuar në vitin 1993 për Gjuhë dhe Letërsi Frënge, në Fakultetin Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës. Znj. Sakja mban gradën shkencore “Doktor” në Shkencat e Gazetarisë dhe Komunikimit. 

 

Më herët, znj. Sakja ka punuar si gazetare në Agjencinë Telegrafike Shqiptare dhe si specialiste në Zyrën e Marrëdhënieve me Median dhe Publikun të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ajo gjithashtu ka drejtuar Drejtorinë e Përgjithshme për Informacionin, Dokumentacionin dhe Kërkimin Shkencor në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë pedagoge e jashtme në Universitetin e Tiranës, si dhe pedagoge e Komunikimit dhe Gazetarisë në universitetet jopublike “Beder” dhe “Albanian University”, në të cilin ka mbajtur edhe postin e drejtueses për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Kërkimin Shkencor. 

 

Karriera e znj. Sakja është ndarë midis gazetarisë aktive, komunikimit institucional dhe marrëdhënieve me publikun, mësimdhënies dhe studimeve akademike në shkencat e komunikimit dhe gazetarisë, si dhe angazhimit si aktiviste për fuqizimin e grave shqiptare në politikë dhe vendimmarrje. Znj. Sakja ka marrë pjesë në programe të ndryshme trajnimesh politike: Programi për Leadership-in Rinor pranë Këshillit të Evropës,  programi i NDI për Menaxhim Politik, si dhe në disa programe trajnimi për komunikim publik dhe institucional në vende të ndryshme. 

 

Ajo ka qenë Koordinatore e Përgjithshme e Strategjisë së Parë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Luftës kundër Dhunës në Familje (2007-2010). Ka marrë pjesë, së bashku me një numër gazetarësh nga e gjithë bota, përzgjedhur nga UNESCO, në hartimin e Strategjisë për Komunikimin e Platformës së Pekinit, në vitin 1995. 

 

Dr. Arta Sakja ka publikuar vetëm dhe në bashkëautorësi, një sërë studimesh dhe artikujsh shkencorë për çështjet e komunikimit publik dhe politik, në organe të specializuara vendase dhe ndërkombëtare. Ka përkthyer nga frëngjishtja literaturë në fushën e komunikimit politik dhe është autore e dy veprave letrare në prozë dhe poezi, krahas sprovave të tjera letrare botuar në organe të ndryshme të medias.

 

Znj. Sakja është e martuar dhe nënë e një vajze.

Këshilltare për Çështjet Politike dhe Sociale

Arta Sakja

ARTA1

Znj. Arta Sakja ka lindur në Kavajë, më 1971. Është diplomuar në vitin 1993 për Gjuhë dhe Letërsi Frënge, në Fakultetin Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës. Znj. Sakja mban gradën shkencore “Doktor” në Shkencat e Gazetarisë dhe Komunikimit. 

 

Më herët, znj. Sakja ka punuar si gazetare në Agjencinë Telegrafike Shqiptare dhe si specialiste në Zyrën e Marrëdhënieve me Median dhe Publikun të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ajo gjithashtu ka drejtuar Drejtorinë e Përgjithshme për Informacionin, Dokumentacionin dhe Kërkimin Shkencor në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë pedagoge e jashtme në Universitetin e Tiranës, si dhe pedagoge e Komunikimit dhe Gazetarisë në universitetet jopublike “Beder” dhe “Albanian University”, në të cilin ka mbajtur edhe postin e drejtueses për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Kërkimin Shkencor. 

 

Karriera e znj. Sakja është ndarë midis gazetarisë aktive, komunikimit institucional dhe marrëdhënieve me publikun, mësimdhënies dhe studimeve akademike në shkencat e komunikimit dhe gazetarisë, si dhe angazhimit si aktiviste për fuqizimin e grave shqiptare në politikë dhe vendimmarrje. Znj. Sakja ka marrë pjesë në programe të ndryshme trajnimesh politike: Programi për Leadership-in Rinor pranë Këshillit të Evropës,  programi i NDI për Menaxhim Politik, si dhe në disa programe trajnimi për komunikim publik dhe institucional në vende të ndryshme. 

 

Ajo ka qenë Koordinatore e Përgjithshme e Strategjisë së Parë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Luftës kundër Dhunës në Familje (2007-2010). Ka marrë pjesë, së bashku me një numër gazetarësh nga e gjithë bota, përzgjedhur nga UNESCO, në hartimin e Strategjisë për Komunikimin e Platformës së Pekinit, në vitin 1995. 

 

Dr. Arta Sakja ka publikuar vetëm dhe në bashkëautorësi, një sërë studimesh dhe artikujsh shkencorë për çështjet e komunikimit publik dhe politik, në organe të specializuara vendase dhe ndërkombëtare. Ka përkthyer nga frëngjishtja literaturë në fushën e komunikimit politik dhe është autore e dy veprave letrare në prozë dhe poezi, krahas sprovave të tjera letrare botuar në organe të ndryshme të medias.

 

Znj. Sakja është e martuar dhe nënë e një vajze.