Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive

logo e institucionit Presidenti

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 5/2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 5/2023

logo e institucionit Presidenti

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 4/2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 4/2023

logo e institucionit Presidenti

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 3/2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 3/2023

logo e institucionit Presidenti

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 2/2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 2/2023

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 20

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI   D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 20

logo e institucionit Presidenti

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 1/2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 1/2023

Archive, Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 17

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 17

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 16

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 16

logo e institucionit Presidenti

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 98/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 98/2022

logo e institucionit Presidenti

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 95/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 95/2022

logo e institucionit Presidenti

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 92/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 92/2022

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 94/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 94/2022