Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive, Akte Juridike, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 86/2022

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J : 

Shpalljen e ligjit  nr. 86/2022, “Për vreshtarinë dhe verën”.  

 

     Dekret nr. 6

     Tiranë, më 11.1.2023

BAJRAM BEGAJ