Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 1/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI  

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J :  

Shpalljen e ligjit  nr. 1/2023, Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr.19, datë 29.12.2022 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022””, të ndryshuar.

 

Dekret nr. 18

Tiranë, më 13.2.2023

BAJRAM BEGAJ