Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 122

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 122

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 139

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 139

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 101

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 101

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 138

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 138

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 137

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 137

logo e institucionit Presidenti

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton lirimin nga detyra e Rektorit të Akademisë së Studimeve Albanologjike

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LIRIMIN E...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton lirimin nga detyra e Rektorit të Akademisë së Studimeve Albanologjike

logo e institucionit Presidenti

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Konfederatën e Zvicrës, rezident, dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Principatën e Lihtenshteinit, jorezident

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Konfederatën e Zvicrës, rezident, dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Principatën e Lihtenshteinit, jorezident

logo e institucionit Presidenti

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Selinë e Shenjtë në Vatikan, rezident

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Selinë e Shenjtë në Vatikan, rezident

logo e institucionit Presidenti

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në NATO, rezident

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në NATO, rezident

logo e institucionit Presidenti

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Misionin e Përhershëm të Republikës së Shqipërisë pranë Zyrës së Kombeve të Bashkuara dhe Organizatave të Tjera Ndërkombëtare në Gjenevë, rezident

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Misionin e Përhershëm të Republikës së Shqipërisë pranë Zyrës së Kombeve të Bashkuara dhe Organizatave të Tjera Ndërkombëtare në Gjenevë, rezident

logo e institucionit Presidenti

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, rezident, dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Irlandë, jorezident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR EMËRIM...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, rezident, dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Irlandë, jorezident

logo e institucionit Presidenti

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Austrisë, rezident

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton emërimin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Austrisë, rezident