Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 36/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 36/2023, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 25/2022, “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve”.

 

Dekret nr. 81

Tiranë, më 8.6.2023

 

BAJRAM BEGAJ