Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Decrees

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 64/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 64/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment to office of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to Canada, resident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit...

Read More President Begaj decrees the appointment to office of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to Canada, resident

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment to office of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Azerbaijan, resident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit...

Read More President Begaj decrees the appointment to office of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Azerbaijan, resident

Akte Ligjore, Archive, Decrees

Mrs. Blerta Kadzadej, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania in the Republic of Turkey, resident, as well as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania in the Republic of Azerbaijan, in the Republic of Kyrgyzstan, in the Islamic Republic of Pakistan, in Georgia, in the Islamic Republic of Afghanistan and the Republic of Kazakhstan, non-resident, by decree of President Begaj, is released only from the duties of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Azerbaijan, non-resident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA Në mbështetje të...

Read More Mrs. Blerta Kadzadej, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania in the Republic of Turkey, resident, as well as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania in the Republic of Azerbaijan, in the Republic of Kyrgyzstan, in the Islamic Republic of Pakistan, in Georgia, in the Islamic Republic of Afghanistan and the Republic of Kazakhstan, non-resident, by decree of President Begaj, is released only from the duties of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Azerbaijan, non-resident

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the appointment of the election date for the Mayor of Himara Municipality, Vlora District

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË...

Read More President Begaj decrees the appointment of the election date for the Mayor of Himara Municipality, Vlora District

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 62/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 62/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 56/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 56/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 61/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 61/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 60/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 60/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 59/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 59/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 55/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 55/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 58/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 58/2024