Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 33/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 33/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 24/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 24/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 23/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 23/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 21/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 21/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 18/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 18/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 19/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 19/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 20/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 20/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 17/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 17/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 16/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 16/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 15/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 15/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 14/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 14/2024

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 10/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Lexo më shumë Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 10/2024