Albanian Constitution

Program of Transparency

National
Simbols

News

Latest news

Gallery

Visit Albania

6 hours ago

Ilir Meta

Të gjitha vendet preken nga migrimi, si vend origjine, tranziti apo destinacioni. Përvoja tregon se kjo dukuri mund të përballet vetëm me bashkëpunim të ngushtë mes të gjitha vendeve. Ky proces i vështirë dhe kompleks kërkon ndërgjegjësim, përgjegjshmëri dhe veprime konkrete. #ForMigration ... See MoreSee Less

View on Facebook

#Migration is connected to #HumanRights, #ChildrensRight, #RuleofLaw, #Poverty, #BorderManagement, #Sovereignty and so on! Global Compact #ForMigration