Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shorti për KED 2023