Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Dekrete, Akte Juridike, Archive

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 35/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T O J:

Neni 1

Shpalljen e ligjit nr. 35/2023, “Për kompetencat për caktimin e pagave,

trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e

administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi”.

Neni 2

Dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 35/2023, “Për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi”.

Dekret nr. 75

Tiranë, më 29.5.2023     

BAJRAM BEGAJ