Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 35/2023

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T O J:

Neni 1

Shpalljen e ligjit nr. 35/2023, “Për kompetencat për caktimin e pagave,

trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e

administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi”.

Neni 2

Dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit nr. 35/2023, “Për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi”.

Dekret nr. 75

Tiranë, më 29.5.2023     

BAJRAM BEGAJ