Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 94/2023

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 94/2023, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat

në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

 

Dekret nr. 371

Tiranë, më 20.12.2023

 

BAJRAM BEGAJ