Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 13/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 13/2024, “Për ratifikimin e protokollit ndryshues të marrëveshjes ndërmjet palëve të Konventës së Bashkëpunimit Policor për Evropën Juglindore, për Shkëmbimin e Automatizuar të të Dhënave të ADN-së Daktiloskopike dhe të të Dhënave të Regjistrimit të Automjeteve”, i ratifikuar me ligjin nr. 13/2019.

 

 

Dekret nr. 83

Tiranë, më 23.2.2024

 

BAJRAM BEGAJ