Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Dekrete

Presidenti Begaj dekreton shpallje ligji nr. 101/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 101/2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 72/2019, “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë””.

 

Dekret nr. 399

Tiranë, më 28.12.2023

 

BAJRAM BEGAJ