Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Constitution of Albania

simbolet-foto

Constitution of Albania (pdf)

simbolet foto

Constitution of Albania (pdf)